Herní design - úvodní slovo

Tato kniha je nástrojem k tomu, aby pro vás bylo snazší (začít) vytvářet hry. Studenti a zájemci proto v knize najdou základní metody herní tvorby, analýzy digitálních i deskových her, časově nenáročná cvičení a designérské výzvy. Dalším motivem pro sepsání ucelené knihy je absence designové literatury v češtině. Angličtina je a bude hlavním jazykem (tvorby) digitálních her a každý herní designér se díky znalosti anglického jazyka může dostat k nepřebernému množství článků, knih, videí z konferencí a online kurzů. Český materiál na druhou stranu usnadňuje předání základů herní tvorby i zájemcům ze souvisejících kreativních profesí a pomáhá pedagogům a studentům na nižších stupních škol.

Není ale lepšího prvního kroku, než začít tvořit. Proto doporučuji následujících pět minut věnovat tužce a papíru:

  • nastavte si stopky na 5 minut
  • změňte jednu z těchto her: slovní fotbal, skákací panák, hokej, Dark Souls, Člověče nezlob se
  • sepište změny a dejte hře nové jméno
  • po vypršení časového limitu vysvětlete vaši hru někomu jinému

Hotovo? Gratuluji. Právě jste vymysleli hru. Ano, je to varianta již existující hry, ale při vymýšlení a tvorbě jste byli herními designéry. Nic na tom nemění, že to bylo jen na pár minut. Profesionální herní designéři a designérky pracují stejně, vymýšlí varianty, možnosti řešení, zpracovávají zadání, mění prvky hry tak, aby splnili konkrétní designové cíle, trápí se, když prototyp nedělá to, co si vysnili, předělávají, ladí, optimalizují... apod.

Čtení této knihy by vám mělo zabrat mnohem méně času, než kolik budete věnovat designování her. Proto se nezdráhejte knihu odložit, a vrhnout se do návrhu her a realizace prototypů.

Pro herní designéry je tato kniha zrcadlem vaší práce, které by vás mělo primárně navnadit více a častěji experimentovat. Kniha samotná by vám ale neměla přinést něco zcela neznámého, maximálně rozpracuje jazyk pro označování jednotlivých prvků hry, se kterými pracujete na každodenní bázi. Na druhou stranu je závěrečný rozcestník zahraničních zdrojů o herním designu nejvíce využitelný právě vámi.

Analogové, deskové a digitální hry?

Chcete dělat digitální hry, tak proč byste měli dělat něco s tužkou, papírem a kostkami? Návrh her, samotný proces designování a prakticky jakákoli tvůrčí práce vychází z vašich myšlenek a nápadů. Zatímco ne všichni studenti a zájemci o herní design zvládnout pracovat v herních enginech, natož aby uměli alespoň základy programování, všichni umí používat tužku a papír.

Abyste vytvořili hru, nemusíte umět programovat. Pro vytvoření digitální hry se ale bez programování neobejdete. Zatímco naučit se programovat je i v České republice velmi dostupné, možnost naučit se navrhovat hry je zatím nedostatečně rozšířena. Na českých středních a vysokých školách se herní design objevuje zatím ve skromném počtu kurzů.

Abyste se v navrhování her zlepšovali, je nutné mít hru hotovou alespoň na úrovni prototypu. Zkušeným vývojářům designérům může trvat několik měsíců práce v týmu, než vznikne hratelný prototyp digitální hry. Cílem této knihy je, abyste mohli vytvářet hry sami. Sehnat dostatek spolupracovníků do týmu, kteří s vámi zároveň vydrží stovky hodin, je náročné i pro profesionální týmy. Proto jsou designérská cvičení a výzvy koncipovány tak, aby vás neblokovalo nic jiného, než vaše vůle a časové možnosti. Když totiž zůstane váš nápad jenom ve vaší hlavně nebo v dokumentu, není z něj žádného užitku.

Proto vám tužka a papír budou ke zdokonalování se v herním designu stačit.

Herní vývoj v ČR

<odkaz na FB>

<odkaz na meetupy>

O autorovi

<doplnit až na konec, po dopsání knihy>

results matching ""

    No results matching ""